Werken nieuwe cleaning gestart

Opnieuw staat er een zware investering op het programma. Er werd gestart met de bouw van een nieuwe cleaning site.
Het totale project omvat 4 grote pijlers:

1) Verwarming op aardgas:
Momenteel hebben we geen gasaansluiting. Deze wordt in november voorzien. Er wordt een gasbrander van 1.200 kW voorzien voor nieuwe verwarming van garage, kantoren, washal en warm water voor de washal.

2) Waterherbruikinstallatie & uitbreiding regenwaterrecuperatie:
Het gebruikt water van onze carwashinstallaties wordt opgevangen, biologisch gefilterd en opnieuw gebruikt. Met deze gesofisticeerde installatie kunnen we maar liefst 85% van ons water herbruiken. Er werd zelfs een installatie voorzien die het zoutwater in de winter neutraliseert. Zo lopen we alweer voorop op de toekomstige Vlarem-wetgeving.
Momenteel kunnen we 30.000 l regenwater bufferen. Er worden bijkomende buffertanks geplaatst dat ons toelaat om maar liefst 160.000 l regenwater ondergronds te bufferen, over te pompen en te herbruiken.

3) Waterzuiveringsinstallatie:
We voorzien een waterzuivering om ons afvalwater te zuiveren. Eveneens een aanzienlijke investeringskost. Momenteel voldoet ons huidig systeem nog, maar gezien de volledige vernieuwing van onze installaties werd gekozen om ineens het beetje afvalwater dat niet herbruikt kan worden, nog verder te zuiveren alvorens het geloosd wordt. Mocht de norm ooit verstrengt worden: wij zijn er klaar voor.

4) Tank cleaning:
Er wordt een nieuwe tank cleaning gebouwd met 2 alternerende wasstraten met telkens 4 spoelkoppen. Het neusje van de zalm op gebied van cleaning. Volledig computergestuurd met automatische aflevering van EFTCO reinigingscertificaat. Onze nieuwe verwarming levert warm water aan tot 70°. Dit om sneller en efficiënter te cleanen en minder water te gebruiken.
De werken zijn dus gestart en moeten voor het eind van het jaar voltooid zijn.
Totale investeringsbedrag van 1.000.000 € !!!
Via de nieuwsrubriek van onze website houden we u op de hoogte van de voortgang der werken.